Μπακαλίστικα

Μ.-Α.Κ.

Επιτρέψτε μου ορισμένους «μπακαλίστικους» υπολογισμούς:

Αύξηση στον κατώτατο μισθό: 2%. Αύξηση σε εργάσιμες ώρες βάσει νέας νομοθεσίας (με το 10ωρο σε πενθήμερη βάση δηλαδή 50ωρο αντί 40ωρου με ρεπό εάν, εφόσον κι όταν χορηγηθεί): 25%. Αυξήσεις σε τρόφιμα και καύσιμα (ΙΝΚΑ – υπουργείο Ανάπτυξης): 12-16,5%.

Αρα εργαζόμενος των 663 ευρώ μικτά με 10ωρα θα καλείται να πληρώσει αυξημένο κόστος ζωής άνω του 10%. Καλά πήγε αυτό…

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search